Emsa Bilgisayar

TSE-HYB Logo

Döküman Yönetimi

Kurumsal firmaların dökümaları elektronik ortama aktarmalarının gerekliliğinin bilincindeyiz. Ayrıca evrakın öneminin farkındayız. Çok fonksiyonlu yazıcıları herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan, dökümanları elektronik ortamda daha evvel belirlenmiş bir klasöre tarayabilmektedir. Böylece doküman yönetimini kolaylaştırmaktadır.

plaza
Lexmark Ricoh